Přenosové vozy

Přenosové vozy

Vozy pro přenos TV signálu po optických sítích

Vozy jsou vybaveny měřící technikou Leader a RTW pro kontrolu vstupních audio a video signálů. Možnost kontroly analogových a digitálních signálů. Kompresní kódovací a dekódovací technologie Barco. ATM adaptér Barco. Zařízení vozu je doplněno záložním generátorem síťového napájení a klimatizační jednotkou.

Přenosové vozy MPEG

Umožňují radiový a laserový přenos datového signálu. Radiová technologie Nera. Vozy jsou vybaveny záložním generátorem síťového napájení, stabilizačními opěrkami, výsuvným pneumatickým 12 m stožárem a klimatizační jednotkou.

Retranslační vozy

Komplexní návrh, dodávka a zástavba zařízení do standardních vozidel s rozsáhlou úpravou střešní části vozů a složitým vnitřním vybavením (nosné konstrukce pro anténní stožár, stojany, stoly, kabelové bubny, ap.). Nezávislé napájení z vestavěného agregátu.